Ubezpieczenie OC Samochodu

Polisy samochodowe,ubezpieczenie oc samochodu,ubezpieczenia samochodowe

Ubezpieczenie samochodu chroni nas od odpowiedzialności związanej z ruchem pojazdu,  jest ono obowiązkowe i musi posiadać je każdy kierowca, w odróżnieniu od ubezpieczenia autocasco (AC), które nie jest obowiązkowe. Wynika to z konieczności zapewnienia rekompensaty szkód, co nie zawsze umożliwia majątek sprawcy. Ubezpieczenie OC pełni funkcję ochrony majątku ubezpieczonego (sprawcy), gwarantują również rekompensatę szkód poniesionych przez poszkodowanych. Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia OC jest polisa lub inny dokument wystawiony przez towarzystwo z którym została zawarta umowa. W momencie kontroli przez policję lub inne organy uprawione osoba podlegająca kontroli może okazać dowód opłacenia składki na ubezpieczenie samochodu. Polisa OC ma za zadanie ochronę wszystkich poszkodowanych w kolizjach i wypadkach samochodowych. Najcześciej ubezpieczenia komunikacyjne tanio kupić można przez internet, warto więc sprawdzić  kalkulatorem ubezpieczeniowym oferty towarzystwach takich jak: PZU, Compensa, Link4, Generali, Warta, Liberty Direct, Axa Direct, Aviva, HDI, mbank czy Hestia.

Czas trwania ubezpieczenia pojazdu

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy,w niektórych przypadkach może być ona zawarta na krótszy okres czasu, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie,np. samochodów  zabytkowych, wolnobieżnych czy też zarejestrowanych czasowo. Najkrótszy okres na jaki może wynosić ubezpieczenie samochodu to 30 dni.

Warunki umowy Odpowiedzialności Cywilnej

Warunki ubezpieczenia OC są takie same w każdej firmie,ponieważ regulowane są one przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 mają 2003 roku. Jedyne różnice mogą pojawić się w usługach dodatkowych, które oferowane są w pakiecie razem z polisą OC (NNW, autocasco) i najczęściej dotyczą sposobu naprawy samochodu.
[ad#kwadrattext1]

Przejmowanie OC

Polisę OC możemy albo przejąć po poprzednim właścicielu samochodu, lub zakupić je sami.

Jeśli samochód ma ważne OC, sprzedawca ma obowiązek wydać nam polisę wraz z pojazdem. A my mamy 30 dni na decyzję czy chcemy z niej korzystać aż do końca jej ważności czy też wypowiedzieć jej umowę przed upływem 30 dni.

Jeśli zdecydujemy się przejąć ubezpieczenie OC samochodu to przechodzi ona na nas już po 30 dniach. Ubezpieczyciel dokonuje rekalkulacji stawki,wylicza ją biorąc pod uwagę takie parametry jak: historia ubezpieczeniowa nowego właściciela,jego wiek i staż jako kierowcy oraz miejsce rejestracji samochodu. Gdyby okazało się, że poprzedni właściciel z racji zniżek płacił niższą składkę niż powinniśmy to robić my, wtedy różnice będziemy zmuszeni dopłacić według stawki obowiązującej u danego ubezpieczyciela. Dlatego przed decyzją czy będziemy korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela warto sprawdzić,jakie stawki obowiązują w danej firmie,ponieważ może okazać się,że taniej będzie zrezygnować z polisy OC otrzymanej od sprzedawcy i zdecydować się na tańszego ubezpieczyciela i zapłacić mu pełną stawkę.

Wypowiedzenie polisy samochodu

W przypadku,gdy podejmiemy decyzję o nie przejmowaniu ubezpieczenia samochodu od poprzedniego właściciela samochodu,wtedy na poinformowanie ubezpieczyciela mamy 30 dni. Po ustalonym terminie 30 dni umowa staje ważna do okresu, na jaki została zawarta a my przejmujemy prawa i obowiązki poprzedniego właściciela. Po wypowiedzeniu umowy OC kolejnym krokiem jest zakup nowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Możemy to zrobić w dowolnym momencie, nie później jednak niż przed dniem rozwiązania poprzedniej umowy OC. Jako początek ochrony ubezpieczeniowej możemy wskazać dzień w którym wygaśnie ochrona poprzedniej polisy OC. Pamiętaj by wypowiedzieć starą umowę,gdyż może się okazać że zakład ubezpieczeniowy będzie naliczał nam składkę od nie potrzebnej dla nas polisy. Może się wtedy okazać że zakład ubezpieczeniowy naliczy nam odsetki oraz kolejne składki i zwróci się do nas o zapłatę należnej kwoty. Wtedy jest to tzw. podwójne ubezpieczenie samochodu.


Kupno ubezpieczenia samochodowego

Gdyby okazało się, że poprzedni właściciel nie ubezpieczył samochodu w zakresie OC trzeba ubezpieczyć go przed rozpoczęciem jazdy i rejestracji samochodu. W przypadku, gdy umowa kończyłaby się w najbliższym czasie,wtedy należy zdecydować się najpóźniej na dzień przed końcem jej ważności czy zostajemy u tego samego ubezpieczyciela, który wystawił ostatnia polisę, czy będziemy szukać nowego.
[ad#kwadrat2]

Tanie ubezpieczenia komunikacyjne

Dlaczego kupując polisę OC najistotniejsza jest tylko i wyłącznie jej cena? Ponieważ nawet, jeśli w którejś z firm ubezpieczeniowych zapłacimy wyższą składkę za ubezpieczenie samochodu niż u innego ubezpieczyciela to nie odniesiemy z tego tytułu żadnej korzyści.

Dzieje się tak dlatego ponieważ w przeciwieństwie do ubezpieczenia autocasco AC w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej OC nie mają zastosowania wewnętrzne regulaminy towarzystw ubezpieczeniowych tylko ustawa. Najczęściej najtańsze są ubezpieczenia samochodowe sprzedawane bez pośrednictwa agenta tzw. „direct”. Wbrew temu,co uważa wielu twórców witryn internetowych nie ma jednak jednego ubezpieczyciela,który w każdym przypadku posiadałby zawsze najlepszą ofertę cenową. Dzieje się tak dlatego że każdy ubezpieczyciel stosuje inny sposób kalkulacji składek.

Wysokość składki

Jest bardzo wiele czynników,które mają wpływ na wysokość składki ubezpieczenia OC samochodu u poszczególnych ubezpieczycieli. Każdy z nich stosuje swoje własne zasady wyliczania wysokości składek dla kierowców.

Najczęściej wysokość składki na ubezpieczenie samochodu zależą od takich czynników jak:

• Pojemność silnika

• Wiek kierowcy

• Miejsce zamieszkania

• Przeznaczenie samochodu

W takim razie jak znaleźć najtańszą polisę samochodową? Najlepiej usiąść przed komputerem (to już zrobiłeś) i wyliczyć składkę online różnych ubezpieczycieli. Równie dobrze jest skorzystać z dostępnych w sieci porównywarek ubezpieczeń samochodowych.

Odszkodowanie

Jeśli posiadamy ważne ubezpieczenie OC samochodu to w momencie zaistnienia szkody (o następstwach takich jak śmierć,utrata zdrowia lub mienia),mamy prawo do otrzymania odszkodowania. Nie istotne jest czy do zdarzenia doszło w trakcie jazdy, postoju, rozładunku czy garażowania.

Ubezpieczenie  samochodu online

Dlaczego zakup polisy OC przez Internet?

Odpowiedź jest prosta, ubezpieczyciele, którzy sprzedają polisy OC przez Internet mogą zaoferować swoje produkty ubezpieczeniowe po niższej cenie, ponieważ nie są zmuszeni ponosić kosztów takich jak tradycyjni ubezpieczyciele np. wynajem lokalu. Dzięki temu ubezpieczenie auta jest zdecydowanie tańsze niż u tradycyjnego ubezpieczyciela.

Kary za brak OC

W systemie informatycznym CEPiK znajdują się wszelkie informacje dotyczące ubezpieczeń OC. Pozwala to ustalić osoby,które nie posiadają ważnego OC samochodu.

Dla samochodów osobowych pełna wysokość kary wynosi 500 euro. Jest ona jednak uzależniona od długości okresu bez ubezpieczenia samochodu.

W przypadku,gdy okres braku ubezpieczenia trwa:

• Do 3 dni bez jest to 20% pełnej kwoty.

• Do 14 dni – 50% kwoty kary

• Powyżej 14 dni – 100% kwoty kary